GRISE

Øger dyrenes velvære og vitalitet

GRISE – DRÆGTIGE SØER

voerstation-3

PRAKTISK RESULTAT AF BIOAKTIV SALIS TIL SØER.

Udfordringen:
Forbedring af kvaliteten af den fravænnede pattegris og reducering af generelle infektionssygdomme med særligt eftertryk på streptokokker.

Forventninger:
Bedre mælkeproduktion hos søerne. Færre dødsfald i den første uge. Resultat: Vitale, stærkere pattegrise med kraftige og sunde pattegrise i fravænningsperioden. Generelt en formindskelse af
antibiotikaforbruget til pattegrise.

Disse positive effekter er konstateret i en undersøgelse af resultatet af BioAktiv Salis.

HÅRD, FAST AFFØRING HOS DRÆGTIGE SØER

I slutningen af drægtighedsperioden og omkring fødslen kan søer have besvær med hård, fast afføring (fæces). Hård afføring kan skyldes forskellige årsager. F.eks. er det muligt, at andelen af kostfibre i kraftfoderet ikke er optimal, hvorved gødningens konsistens forværres og der selv opstår obstipation.

ANDRE ÅRSAGER

Også overgangen fra løsdriftsstalde til den individuelle boks til drægtige søer kan være en årsag. Overgangen medfører stress og dyrene får mindre motion, og dermed øges risikoen for hård afføring. Stress og en højere omgivelsestemperatur i farestalden kan også være en grund til at foderoptagelsen reduceres, hvorved drægtige søer hurtigere døjer med fast, hård afføring.

FOREBYGGELSE AF HÅRD AFFØRING

I mange tilfælde kan problemet med hård afføring hos søer løses ved at stimulere tarmfloraen.
Søer som døjer med hård afføring, har som regel mange anaerobe bakterier (bakterier som ikke kræver ilt) i deres mave-tarm- kanal. Derfor er tarmfloraen ikke optimal; foderet fordøjes ikke så godt og essentielle næringsstoffer optages dårligt af tarmene. Stimulering af tarmaktiviteten og dermed stimulering af fordøjelsen, kan fremme væksten af aerobe bakterier (bakterier som kræver ilt) i tarmene. Disse gunstige bakterier fortrænger de mindre gunstige anaerobe bakterier og forbedrer tarmenes virkning.

BIOAKTIV-V OG BIOAKTIV SALIS-V

BioAktiv er et produkt, som aktiverer de gunstige aerobe bakterier i tarmene. Det fremmer madlysten, stimulerer tarmperistaltikken og øger grisenes vitalitet. Til grise er der to produkter: BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan gives via foderet og BioAktiv Salis-V kan tildeles via drikkevandet og vælling. En yderligere fordel er at disse produkter binder ammoniak og at lugten i stalden reduceres og flydende gødning bliver homogen.

OPBEVARING AF BIOAKTIV-V OG BIOAKTIV SALIS-V

BioAktiv skal opbevares tørt og mørkt. Må ikke udsættes for direkte sollys eller skarp kunstig belysning. Der skal holdes mindst 5 meter afstand til stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter (f.eks. motorer) eller andre former for strålingsenergi.

GRISE – DIEGIVENDE SØER

NEM FARING, MEGET KOLOSTRUM OG BEDRE MÆLKEPRODUKTION HOS DIEGIVENDE SØER

Søer kan omkring faring have gene af hård, fast afføring. Samtidigt kan det være vanskeligt at få gang i mælkeproduktionen. En høj mælkeproduktion er dog et krav for at opfostre mange vitale pattegrise.

FORMINDSKET FODEROPTAGELSE

Årsagen til hård afføring og vanskeligheder ved at få gang i mælkeproduktionen er blandt andet overgangen fra løsdriftsstalden til farestalden. Søerne er vant til at få masser af motion. Men i farestalden får de mindre motion, og skiftet fra fiberrigt foder til foder med kun få kostfibre, men masser af energi, er en yderligere årsag til hård afføring. Også ændringerne i hormonhusholdningen i perioden omkring fødslen af pattegrise kan medføre problemer med formindsket foderoptagelse, hvilket resulterer i en reduceret mælkeydelse.

KOLOSTRUM- OG MÆLKEYDELSE

Gradvist skift til andet foder, tilstrækkelig med frisk drikkevand og forebyggelse af stress er vigtige betingelser for søer for at give deres pattegrise nok kolostrum og derefter kunne producere maksimal mælk. Derudover skal søens tarme fungere optimalt. En livlig tarmflora sikrer en fordøjelse uden problemer, hvor alle essentielle næringsstoffer faktisk bliver optaget.

BALANCE I TARMENE

BioAktiv sørger for en livlig tarmflora. Produktet stimulerer udviklingen af gunstige aerobe (iltkrævende) bakterier i tarmene. Disse bakterier genopretter balancen og fortrænger ikke så gunstige (anaerobe) bakterier længere tilbage i tarmkanalen. Den optimale fordøjelse virker beroligende på søerne og sørger for nem faring, en god kolostrumproduktion og derefter en
maksimal mælkeproduktion. BioAktiv stimulerer diegivende søers helbred. Vitaliteten øges, og dermed tiltager helbredet og antibiotikabrug kan formindskes.

BIOAKTIV-V OG BIOAKTIV SALIS-V

Til grise er der to basisprodukter: BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan gives via foderet og BioAktiv Salis-V kan tildeles via drikkevandet og vælling. En yderligere fordel er at disse produkter binder ammoniak og at lugten i stalden reduceres. Desuden sørger det for en bedre pumpbarhed af flydende gødning.

BIOAKTIV-S OG BIOAKTIV SALIS-S

Foruden de to basisprodukter BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V bruger vi også BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S til at bekæmpe sygdomme som følge af bakterielle infektioner hos pattegrise. Der overføres dog for mange sundhedsskadelige bakterier fra søerne til pattegrisene.

DOSERING

BioAktiv-V: 200 g pr. ton blandingsfoder (88 % ts). Det gælder for alle dyrearter.
BioAktiv Salis-V: 50 g pr. 1.000 l vand.
BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S bør kun bruges i kombination med BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V;
doseringen af BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S er den samme som doseringen af BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V.

OPBEVARING AF BIOAKTIV-S OG BIOAKTIV SALIS-S

BioAktiv skal opbevares tørt og mørkt. Må ikke udsættes for direkte sollys eller skarp kunstig belysning. Der skal holdes mindst 5 meter afstand til stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter (f.eks. motorer) eller andre former for strålingsenergi.

GRISE – FRAVÆNNEDE PATTEGRISE

speenbiggen

Resultaten BioAktiv voor zeugen en biggen 2012-2013

Uitdaging:

Verbetering van de kwaliteit van de gespeende biggen en het verlagen van de algehele infectiedruk met de nadruk op de streptokokken infectie bij de gespeende biggen met als gevolg minder antibiotica gebruik.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Z. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

UNDGÅ SYGDOMME EFTER FRAVÆNNING HOS FRAVÆNNEDE PATTEGRISE

At forebygge sygdomme efter fravænning og opnå maksimal vækst er to vigtige krav, som svineproducenter stiller til opdræt af pattegrise.

E.COLI OG STREPTOKOKKER

Umiddelbart efter at pattegrisen er fjernet fra soen, kommer den i sit livs mest følsomme fase.
Adskillelsen fra moderdyret, overgangen til en anden type foder og i mange tilfælde også flytningen til en anden stald og et andet staldklima forårsager stress. Dette kommer til udtryk i et fordøjelsessystem, der ikke længere fungerer optimalt, hvorved der kan opstå sygdomme som E.coli- og streptokokkeinfektioner. For at undgå ekstra dødelighed, skal alle betingelser for pattegrisene som ernæringen, drikkevand, staldklima og helbredsstatussen være optimal.

OPTIMAL MAVE- OG TARMFUNKTION

En optimal mave- og tarmfunktion er væsentlig for at fremme pattegrisens generelle helbred og immunitet. Hertil skal den fravænnede gris have en livlig tarmflora. En god fordøjelse sikrer, at alle essentielle næringsstoffer bliver optaget og grisen ikke bliver syg.

BALANCE I TARMENE

BioAktiv sørger for en sådan livlig tarmflora. Produktet stimulerer væksten af gunstige aerobe (iltkrævende) bakterier i tarmene. Disse bakterier genopretter balancen i tarmene og fortrænger ikke så gunstige (anaerobe) bakterier længere tilbage i tarmkanalen. BioAktiv stimulerer pattegrisenes generelle helbred, hvorved de har mindre besvær umiddelbart efter at de er fjernet fra soen, den daglige vækstrate øges og foderomsætningen sænkes. Pattegrise, som optager BioAktiv, producerer fæces med en bedre konsistens og har mindre behov for antibiotika.

BIOAKTIV-V OG BIOAKTIV SALIS-V

Til pattegrise er der to produkter: BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan gives via foderet og BioAktiv Salis-V kan tildeles via drikkevandet. En yderligere fordel er at disse produkter binder ammoniak og at lugten i stalden reduceres. Desuden sørger det for en bedre pumpbarhed af flydende gødning.

BIOAKTIV-S OG BIOAKTIV SALIS-S

Foruden de to basisprodukter BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V bruger vi også BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S til at bekæmpe sygdomme som følge af bakterielle infektioner hos pattegrise.

DOSERING

BioAktiv-V: 200 g pr. ton blandingsfoder (88 % ts). Det gælder for alle dyrearter.
BioAktiv Salis-V: 50 g pr. 1.000 l vand.
BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S bør kun bruges i kombination med BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V;
doseringen af BioAktiv-S og BioAktiv Salis-S er den samme som doseringen af BioAktiv-V og
BioAktiv Salis-V.

OPBEVARING AF BIOAKTIV

BioAktiv skal opbevares tørt og mørkt. Må ikke udsættes for direkte sollys eller skarp kunstig belysning. Der skal holdes mindst 5 meter afstand til stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter (f.eks. motorer) eller andre former for strålingsenergi.

SVIN – KØDSVIN

MAKSIMAL VÆKST AF KØDSVIN

Kødsvin præsterer bedst, når fordøjelsen fungerer optimalt. Så udnyttes alle næringsstoffer, afføringens konsistens er optimal og dyrene kombinerer høj maksimal vækst med en lav foderomsætning.

OPTIMAL FORDØJELSE

Grundlaget for en optimal fordøjelse er en god balance mellem gunstige aerobe bakterier og mindre gunstige anaerobe bakterier i tarmene. Aerobe (iltkrævende) bakterier sørger for en livlig tarmflora, så at næringsstofferne fordøjes optimalt, væksten tiltager og foderomsætningen reduceres.

LIVLIG TARMFLORA

En livlig tarmflora kommer i gang ved anvendelse af BioAktiv. Produktet stimulerer udviklingen af gunstige aerobe bakterier i tarmene og genopretter balancen ved at fortrænge mindre gunstige anaerobe bakterier længere tilbage i tarmkanalen. Den optimale fordøjelse sikrer vitale kødsvin med maksimal vækst og som kun har behov for en begrænset mængde foder pr. kg vækst. I takt med at dyrenes helbred forbedres, reduceres også brugen af antibiotika.

BIOAKTIV-V OG BIOAKTIV SALIS-V

Til grise er der to produkter: BioAktiv-V og BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan gives via foderet og BioAktiv Salis-V kan tildeles via drikkevandet. En yderligere fordel er at disse produkter binder ammoniak og at lugten i stalden reduceres.
Desuden sørger det for en bedre pumpbarhed af flydende gødning.

DOSERING

BioAktiv-V: 200 g pr. ton blandingsfoder (88 % ts). Det gælder for alle dyrearter.
BioAktiv Salis-V: 50 g pr. 1.000 l vand.

OPBEVARING AF BIOAKTIV

BioAktiv skal opbevares tørt og mørkt. Må ikke udsættes for direkte sollys eller skarp kunstig belysning. Der skal holdes mindst 5 meter afstand til stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter (f.eks. motorer) eller andre former for strålingsenergi.

varkens

Praktijkresultaat van BioAktiv Salis C5 bij vleesvarkens

Doel:
Het bedrijf kampt al jaren met een probleem van acute PIA. Verschillende producten zijn al getest en tot op heden is er geen bevredigende oplossing gevonden. Vooral vanaf 80 kg levensgewicht bezwijken er te veel varkens aan deze aandoening. Ingrijpen met medicatie ( Tylosine) is dan onvermijdelijk. Door de inzet van BioAktiv wordt de darmflora veranderd wat een positief effect heeft op de gezondheid van de varkens. Het effect op de acute PIA is nog niet bekend, daarom is gekozen voor deze proef.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis C5. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Gebruik praktijkresultaat van BioAktiv Salis-V bij vleesvarkens

De positieve effecten die zijn waargenomen tijdens het onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis V. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

TOP

Dette websted bruger cookies! Ved at fortsætte med at bruge webstedet, accepterer du brugen af ​​disse cookies. mere information

Dette websted bruger ikke kun funktionelle cookies, men også til statistik, sociale medier og muligvis også tredjepart (markedsføring). Cookie-indstillingerne på dette websted er indstillet til "tillad alle cookies" for at give dig den bedst mulige browseroplevelse, men også til at indsamle information for at forbedre dette websted. Vi lagrer dog INGEN personlige oplysninger . Hvis du fortsætter med at bruge dette websted uden at ændre din browsers cookie-indstillinger, eller du klikker på "Accepter", accepterer du disse indstillinger.

tæt